จำนวนโรงเรียนที่ เปิดเรียน

58

จำนวนโรงเรียนที่ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

9